Czyń dobro i mów o tym

with Jeden komentarz

Deklaracja Obywatela / Obywatelki PRO pkt 2

Działam lokalnie

Zastanawiając się jak zilustrować ten punkt naszej Deklaracji PRO, postanowiliśmy przytoczyć obszerne fragmenty wstępu, napisanego przez niemiecką Minister Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży, Manuelę Schwesig, do wydanej w roku 2016 przez Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (Federalna Sieć Aktywności Obywatelskiej), broszury, opisującej projekty zaangażowania obywatelskiego na terenach wiejskich, w ramach rządowego programu Żyć demokracją.

 

Czyń dobro

 

Czyń dobro i mów o tym!

Wielu ludzi w małych miastach i wsiach każdego dnia angażuje się na rzecz dzieci, osób starszych, sportu, we wspólnotach kościelnych, czy też na rzecz uchodźców. W ich najbliższym otoczeniu informacje o tym rozchodzą się dość szybko, bo ludzie w terenie się znają. Ale już trochę dalej przeważnie nikt o nich nie wie. A przecież życie w terenie jest ciekawe, ważne, kształcące, ze wszech miar zasługujące na zauważenie i naśladowanie.

Dobre pomysły i idee są bardzo potrzebne, żeby obszary wiejskie kształtować jako atrakcyjną, jednoczącą, otwartą przestrzeń do życia. Tereny te stoją przed szczególnym wyzwaniem; młodzi ludzie z dużą energią i wiarą w dobroć, opuszczają miejsca rodzinne, bo nie mają tam perspektyw na wykształcenie i pracę. Tych ludzi brakuje potem dla budowania dobrej przyszłości tych miejsc. Owszem, młodzi ludzie też się angażują, ale raczej dorywczo, niechętnie podejmują większe, długoterminowe zobowiązania.

Jeśli ktoś się angażuje na rzecz innych ludzi, nierzadko kosztem pracy zawodowej i rodziny, to na pewno także żyje demokracją. I wiele osób to robi. To dlatego demokracja jest silna. Zaangażowanie obywatelskie nie jest zastępowaniem państwa, do którego należy także zapewnienie takich samych warunków życia w mieście i na wsi. Ale tylko dzięki takiemu zaangażowaniu i tylko wtedy, kiedy robi to wielu ludzi, nasze życie społeczne będzie żywotne i wielorakie. Zaangażowanie wymaga czasu, odpowiedzialności, nierzadko odwagi, ale będzie wynagrodzone; angażowanie się dla dobra wspólnego, bardzo często daje także zadowolenie z własnego życia.

Program federalny Żyć demokracją ma na celu połączyć wiele pojedynczych inicjatyw na rzecz demokracji i różnorodności w wielką moc społeczną. Zbliżamy do siebie ludzi, stowarzyszenia, najróżniejsze inicjatywy obywatelskie, organizacje i instytucje państwa, żeby razem angażować się na rzecz otwartego, różnorodnego, demokratycznego społeczeństwa. Ponad połowa tegorocznego budżetu programu w wysokości 50,5 mln Euro przeznaczona jest na wspieranie trwałych struktur obywatelskich. Są to np. 232 lokalne „Partnerstwa dla demokracji”.

Aby angażować się na rzecz demokracji i różnorodności i zbudować trwałe struktury społeczne, potrzeba czasu, ciągłości i zaufania. Dlatego nasze wsparcie musi być wiarygodne i trwałe. Ma temu służyć pięcioletni horyzont programu; na rok 2017 rząd federalny zaplanował budżet programu w wysokości 104,7 mln Euro. Chodzi o utrwalenie już istniejących struktur obywatelskich oraz o dotarcie do nowych grup docelowych. Podwojenie budżetu jest też odpowiedzią na narastające zagrożenia demokracji, a także sygnałem, że rząd federalny przywiązuje ogromną wagę do lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz demokracji i różnorodności.

Czyń dobro i mów o tym! Ta broszura pokazuje dobre przykłady obywatelskiego zaangażowania na rzecz demokracji i różnorodności. Aktywizm obywatelski w terenie i tworzenie demokratycznych wartości zasługuje na to, żeby być zauważanym, docenianym i rozpowszechnianym.

Komentarz

  1. […] czy sąsiadach. W tym miejscu warto zacytować słowa niemieckiej minister Czyń dobro i mów o tym!  Przedstawiani przez nas Obywatele PRO dobro, wielkie dobro czynią, […]

Skomentuj:

Skip to content