Anna Gieniusz-Kłubowicz

with 3 komentarze

Chcesz iść szybko, idź sam, chcesz zajść daleko, idź razem

Prezentowani przez nas wcześniej Obywatele i Obywatelki PRO przeważnie realizują swoją potrzebę działania społecznego poza środowiskiem zawodowym.
Jednak są i tacy jak np.  Marcin Kostyra czy Justyna Skwarska, zawodowo związani ze szkołą, z edukacją, którzy są aktywni i kreatywni w tym samym otoczeniu. Czy jak Justyna Makarewicz, która pracując w Urzędzie Miasta jako inspektor ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków jest jednocześnie archiwistką społeczną. Albo Jacek Piwowarski – sołtys, który organizuje życie społeczne i kulturalne wsi, integrując jej mieszkańców. Czasem więc wykonywany zawód, funkcja czy urząd są naturalną bazą do aktywności dla innych i na rzecz lokalnej czy zawodowo powiązanej społeczności.
Nasza kolejna Obywatelska PRO – Anna Gieniusz-Kłubowicz – intensywnie pracuje jako adwokatka prowadząc własną kancelarię prawną. Ale pracę w zawodzie łączy z aktywnością społeczną w środowisku prawniczym i z pracą pro bono w obronie aktywistów obywatelskich protestujących przeciw łamaniu prawa przez władzę w ostatnich latach.
Opowiedziała nam o sobie, swojej działalności, sukcesach. Ale wiele dobrego dowiedzieliśmy się też o Annie Gieniusz-Kłubowicz od innych.

fot: Agnieszka Dowgiert

Ciężko jest pisać o sobie, kiedy całe życie zawodowe człowiek pisze w imieniu innych osób. Adwokat zawsze występuje w imieniu tego, kogo reprezentuje, ale jednak zawsze w zgodzie ze sobą.  

Początki

W domu zostałam wychowana, aby pomagać  innym ludziom, dostrzegać ich potrzeby, pamiętać, że nie wszyscy są tacy jak ja, że mają inne zasoby i inne możliwości. Od dziecka byłam aktywna w grupie – jako gospodyni klasy, nosiłam sztandar szkoły, działałam w harcerstwie – z takiego jestem pokolenia. Zawsze lubiłam i chciałam być wsród ludzi i dla ludzi. 

Społecznie

Na rzecz środowiska adwokackiego

Całe moje dorosłe i zawodowe życie to działania samorządowe. Na rzecz społeczności adwokackiej w ramach różnych aktywności Białostockiej Izby Adwokackiej oraz społeczności lokalnej. Wcześniej jako członek założyciel stowarzyszenia Resursa Podlaska, póżniej w radzie założycieli Fundacji Resursa Podlaska. Do pracy na rzecz pionu dyscyplinarnego w samorządzie adwokackim wciągnęła mnie moja przyjaciółka i wspólniczka kancelaryjna – adwokat Violetta Edyta Cylwik.

Adw. Anna Gieniusz–Kłubowicz pracuje aktywnie i z wielkim zaangażowaniem w samorządzie zawodowym. Od 2013 r. pełni funkcję w pionie dyscyplinarnym, w latach 2013 – 2016 jako pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, następnie  jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Jej zaangażowanie w działalność samorządu adwokackiego jest widoczne w pracach komisji tematycznych, których jest członkiem, tj. w Komisji Praw Człowieka (od 2013 r.), Komisji ds. Sportu (od 2013 r.). 

Źródło: Opis do wniosku o przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym (z uchwały ORA w Białymstoku) 

Dla kobiet

Obecnie działam jako współpracowniczka od założenia Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet. Również od początku w ramach inicjatywy społecznej „Śniadanie z Wizytówką” na rzecz wzmocnienia roli kobiet we współczesnym świecie. W ramach Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet – moje serdeczne koleżanki – aktywistki, społecznice – Ewa Wierzbicka-Nosal i Małgorzata Węclik są nieustanną pomocą oraz wzorem jak działać i jak angażować innych. 

Śniadanie z wizytówką to cykliczne nieformalne spotkania organizowane z myślą o kobietach, które w swoim życiu są nastawione na rozwój i samorealizację oraz są zaangażowane w postęp społeczny i gospodarczy naszego regionu. Przy tym często działają w sposób nowatorski, niestandardowy – nie boją się spełniać swoich marzeń. To przestrzeń stworzona dla nas kobiet, naszych koleżanek i przyjaciółek. 

Śniadania z wizytówką dają swobodną przestrzeń na rozmowy na temat kobiecości oraz rozwoju i realizacji kobiet w wielu dziedzinach. Spotkania jednoczą kobiety z wszystkich środowisk. 

Pomysł zrodził się z potrzeby sieciowania – to modne obecnie słowo, kobiet z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem w celu wspierania się i wzajemnego promowania. Chodziło nam o możliwość nawiązywania kontaktów i inicjowania ciekawych wspólnych projektów. Kobiety aktywne w wielu dziedzinach mogą się poznać i realizować wspólnie nowe, ciekawe i wartościowe inicjatywy. 

Żródło: 100leciekobiet.pl/sniadanie-z-wizytowka/

Jestem mentorką drugiej edycji Prawniczego Mentoringu Kobiecego – projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Legal Centre for Research on Education. To propozycja skierowana do studentek Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, które poszukują swojej drogi życiowej i zawodowej, którym zależy na świadomym wyborze ścieżki kariery prawniczej pod okiem doświadczonych i wyróżniających się lokalnych prawniczek. Program ma przypomnieć, że można robić coś razem, zgodnie, wzajemnie się inspirując i ucząc, przekazywać dalej dobro, wiedzę i wsparcie jakie się otrzymało.

Adw. Anna Gieniusz–Kłubowicz bierze aktywny udział w szkoleniu aplikantów adwokackich jako wykładowca i wieloletni patron. Występowała również jako prelegentka w ramach wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Białymstoku – Dni Edukacji Prawniczej, między innymi w ramach wydarzenia z 29.11.2023 Izby Adwokackiej w Białymstoku ”Prawniczki nowej ery – refleksje na temat obecnej sytuacji kobiet w branży prawniczej i wyzwań na przyszłość” na Wydziale Prawa UwB.  

Źródło: Opis do wniosku o przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym (z uchwały ORA w Białymstoku)

W sporcie

Jako prawnicy – w korporacji adwokackiej oraz w środowisku prawniczym szeroko pojętym  – organizujemy i uczestniczymy w sportowych imprezach środowiskowych.

Od 1999 r. uczestniczę w Letniej Spartakiadzie Prawniczej (ostatnio była XXXI edycja), w środowiskowych turniejach siatkarskich Toga Volley o Puchar Prezesa NRA (w charakterze wsparcia drużyny – bo nie jestem zawodniczką siatkówki) oraz w Narciarskich Mistrzostwach Polski Adwokatów – od 2010 roku. 

Jako członek Komisji Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku brałam udział w organizacji pięciu edycji Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana ORA w Białymstoku, z celem charytatywnym w tle, od 2017 do 2022 r. (z przerwą w 2020 r. z uwagi na pandemię). 

Dodatkowo pomagałam w organizacji  integracyjnych Prawniczych Turniejów Siatkarskich w Rozłogach (2011 r.) oraz dwukrotnie w Supraślu – przy wsparciu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

W kryzysie na granicy z Białorusią

W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, poprzez Komisję Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, od sierpnia 2021 roku organizowaliśmy pomoc osobom z Iraku i Afganistanu zatrzymanym przez Straż Graniczną. Moja kancelaria prowadziła tych spraw kilkanaście – głownie poprzez Fundację Monit. Czynności polegały na uczestniczeniu w przesłuchaniach w szpitalu w Hajnówce, w placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych i Hajnówce, przyjmowaniu wniosków o azyl i status uchodźcy – w okresie sierpień 2021 r. – czerwiec 2022 r. 

W ramach Komisji Praw Człowieka ORA przygotowaliśmy w październiku 2021 roku poradnik na potrzeby Onetu o tym, co jest legalne i jak odpowiadać funkcjonariuszom, jak się pomaga – żeby się nie dać sprowokować i narazić na odpowiedzialność. Odpowiedzi na pytania typu: czy mogę dać nocleg, czy mogę przekazać legalnie power-bank, kupić kartę SIM, dać swój telefon itp. 

W obronie aktywistów

Wspierając aktywistów z Grupy Granica jako obrońca pro bono – w sprawie z mecenasem Radosławem Baszukiem -uczestniczyłam w obronie zatrzymanych i zwolnionych czworga aktywistów pomagających organizować transporty humanitarne – w postępowaniach z zażalenia prokuratury na niezastosowanie wobec nich aresztu tymczasowego za pomoc osobom uchodźczym. Sąd Okręgowy w Białymstoku we wszystkich tych postępowaniach odmówił zastosowania aresztu tymczasowego. 

Od 2018 roku występuję jako obrońca w ponad 100 sprawach działaczy na rzecz obrony społeczeństwa obywatelskiego w ramach realizowanego przez Obywateli RP projektu OBYPOMOC – https://obywatelerp.org/obypomoc. Do pomocy Obywatelom RP zaangażowała mnie przyjaciółka – Katarzyna Kwiatkowska. Zadzwoniła z pytaniem, czy jako adwokat mogę pomóc – odpowiedź była oczywista. Za moją działalność pro bono otrzymałam gratulacje od ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.  

Przed 2015 rokiem nie zdawałam sobie sprawy, w jaki sposób policja traktuje osoby, które przeciwstawiają się politycznym decydentom. To nasiliło się podczas protestów dotyczących miesięcznic smoleńskich. Moi znajomi nie byli w stanie dojechać na miejsce zgromadzenia, bo już gdzieś na rogatkach miasta byli blokowani przez policję, a przedstawicielom mediów konfiskowano sprzęt. Słyszałam o tym, ale dopiero gdy obejrzałam cały materiał wideo, którym dysponuje sąd, choćby z Hajnówki, zrozumiałam skalę zjawiska. Policja niemal poluje z kamerą na osoby protestujące, żeby ich wizerunek utrwalać, żeby ich wyłapać, opisać ich zachowanie. I nie miałam pojęcia, że protestujących jest zwykle garstka, że policja zdecydowanie nadużywa siły. Legitymuje i zatrzymuje bezpodstawnie, a protestujący są niewinni.

Żródło: sprawiedliwosc.picture-doc.org

Mieliśmy szczęście poznać Panią Mecenas Annę Gieniusz-Kłubowicz w 2018 roku i od tamtej pory do chwili obecnej trwa współpraca Pani Mecenas z ObyPomocą – biurem pomocy prawnej Fundacji Wolni Obywatele RP. 

Obwinieni w sprawach wykroczeniowych, którzy zgłaszają się do ObyPomocy w każdej sytuacji mogli liczyć na pomoc Pani Mecenas. Pisząc „Obwinieni” mam na myśli osoby, które uczestniczyły w pokojowych kontrdemonstracjach wobec corocznie organizowanych marszów na cześć Romualda Rajsa Burego w Hajnówceblub osoby, które uczestniczą w uroczystościach upamiętniających ofiary oddziału Rajsa Burego. Wielokrotnie ci, którzy uczestniczyli w pokojowej kontrmanifestacji, trzymając tylko transparenty z napisem: BURY NIE JEST BOHATEREM oraz białe róże – byli otaczani przez kordon policji i trzymani przez kilka godzin w kotłach policyjnych, legitymowani, niektórzy z nich za odmowę podania danych wywożeni byli na komisariaty. Tak było co roku w latach 2018 – 2023. Znaczna część uczestników kontrmanifestacji otrzymywała później zarzuty z kodeksu wykroczeń, ale zdarzały się również zarzuty karne.

Od 2020 część osób, spośród tych, którzy w opisanych wyżej okolicznościach trzymani byli na mrozie w kotłach policyjnych, zdecydowała się na składanie zażaleń na bezpodstawne zatrzymanie, zaś w 2023 roku 2 osoby postanowiły złożyć wniosek o zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie. Traktując to jako odpowiedź na trwające od lat naruszanie przez policję praw osób pokojowo protestujących w Hajnówce. Bywało tak, że otoczeni kordonem policji przez kilka godzin oczekiwali na wylegitymowanie. W tym czasie marsz na cześć Rajsa Burego szedł ulicami miasta. Jak napisał jeden z naszych członków „W demokratycznym, praworządnym państwie jego funkcjonariusze nie powinni uniemożliwiać pokojowym kontrmanifestantom korzystania z wolności zgromadzeń. Rolą policji jest chronienie wszystkich uczestników pokojowych manifestacji oraz dbanie, by nie dochodziło do aktów przemocy. Metody zabezpieczania zgromadzenia – jak np. taktyka przetrzymywania kontrmanifestantów w „kotle” – mają służyć izolowaniu osób agresywnych lub łamiących prawo, a nie mających inne zdanie”.

Źródło: List Obywateli RP do Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku w sprawie nominacji do nagrody Adwokatura Zasłużonym

Wraz z innymi adwokatami i radcami prawnymi broniącymi aktywistów zostałam wyróżniona przez Obywateli RP nagrodą „Stającym w Imię Zasad”. Uroczystość odbyła się 29 lutego 2024 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

fot: Katarzyna Pierzchała

Wpisali się Państwo w najpiękniejszą tradycję politycznych obrońców. Trudno byłoby znaleźć tradycję piękniejszą. Jeśli ktoś o tym nie wie, niech sobie przypomni tę absolutną niewiarę w możliwość oporu na salach sądowych, która nam wszystkim towarzyszyła na początku – i niech sobie spróbuje wyobrazić ciężar, jaki Państwo podjęli. Odwagę, której to wymagało.

Państwa dokonania są daleko większe niż tylko wygrane procesy i skuteczna obrona konkretnych ludzi. W tych trudnych latach sądy nieoczekiwanie wykazały się niezawisłością na niesłychaną skalę – nie widzieliśmy tego nigdy w historii III RP. To Państwa wielka zasługa. To jest Wasze dokonanie. My byliśmy „mięsem armatnim” w tej „wojnie”. To Państwo wygrywali bitwy i to Państwo wygrali całą wojnę.

Żródło: fragment wygłoszonej przez Pawła Kasprzaka, lidera Obywateli RP, laudacji na cześć adwokatów “Stających w Imię Zasad”

W edukacji

Uczestniczę w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Od dziesięciu edycji biorę udział w tej akcji edukacyjnej, pierwszy raz – w pierwszej edycji w 2013 r. Poniżej zdjęcie z ostatniego wydarzenia z tego cyklu. Ciekawym doświadczeniem był też udział w Tour de Konstytucja. Wraz z między innymi Adamem Bodnarem i Igorem Tuleyą uczestniczyłam jako ekspert w spotkaniu w Siemiatyczach.

Adw. Annę Gieniusz–Kłubowicz wyróżnia zaangażowanie w dziedzinie ochrony praw i wolności człowieka oraz konstytucyjnych wartości, także na gruncie działalności szkoleniowej i podnoszącej świadomość prawną społeczeństwa.

Jest wieloletnim wykładowcą i edukatorem młodzieży w zakresie prawa konstytucyjnego w ramach tygodnia konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (uczestnik od IV edycji).

Zaangażowanie adw. Anny Gieniusz–Kłubowicz na polu ochrony konstytucyjnych wartości zostało docenione przez uczynienie jej bohaterem wystawy SPRAWIEDLIWOŚĆ prezentowanej m.in. w Trybunale Sprawiedliwości w Hadze – wystawy dokumentującej postawy prawników, przedstawicieli trzech zawodów prawniczych, którzy mają odwagę mówić „NIE” destrukcji prawa i niszczeniu demokracji w Polsce, w ramach tej wystawy występowała jako ekspert na panelach dyskusyjnych – m.in. w Białymstoku.

Spośród inicjatyw, w których brała udział adw. Anna Gieniusz–Kłubowicz, należy wymienić wydarzenie Tour de Konstytucja, gdzie wystąpiła w roli eksperta zaproszonego do udziału w spotkaniu w Siemiatyczach wyznaczonym na dzień 27 lipca 2021 r.

Źródło: Opis do wniosku o przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym (z uchwały ORA w Białymstoku) 

Sukcesy

Każde działanie, pomoc innemu, każdy wyrok uniewinniający, gdy jest słuszny, każdy gest wdzięczności ze strony zadowolonego klienta – jest ważny, jest sukcesem. 

Poczułam się bardzo wyróżniona zaproszeniem Piotra Wójcika do projektu SPRAWIEDLIWOŚĆ – wystawy dokumentującej postawy prawników, przedstawicieli trzech zawodów prawniczych, którzy mają odwagę mówić „NIE” destrukcji prawa i niszczeniu demokracji w Polsce. Jako jedna z czworga reprezentantów adwokatury, zostałam doceniona za pomoc osobom zaangażowanym w obronę społeczeństwa demokratycznego w ramach protestów przeciwko tzw. Marszom Niepodległości w Hajnówce.

Za osobisty sukces uważam, że sądy na Podlasiu zmieniły postrzeganie „nieposłuszeństwa obywatelskiego”. Początkowo skazywały za protesty przeciwko tym zgromadzeniom. Z czasem, przy udziale naszej argumentacji oraz powoływaniu się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału w Strasburgu, sądy wydawały wyroki uniewinniające. A później umarzały postępowania bezpośrednio po skierowaniu wniosków o ukaranie przez policję oraz uznawały bezprawność działań policji już na wstępnym etapie postępowania.

Pani mecenas Anna Gieniusz-Kłubowicz, jesteś najlepsza!🥰❤ Dla tych, którzy nie wiedzą, to właśnie Pani Ania broni nas wszystkich protestujących w Hajnówce od 3 lat przed sądem zarówno w Hajnówce jak i w Białymstoku. Wszystkie (!!!) sprawy są wygrane! (Agnieszka Markowska)

Wspaniała, mądra pani mecenas Gieniusz-Kłubowicz kolejny już raz uzasadniała nasz wniosek o uniewinnienie powołując się na Konstytucję. Dziękujemy. (Anna Paździejewska)

Wielkie podziękowania dla Pani Mecenas Anny Gieniusz-Kłubowicz i jej zespołu za pomoc i kolejną skuteczną obronę. (Wojciech Kinasiewicz)

Szczególne podziękowania dla Pani Mecenas Anny Gieniusz-Kłubowicz z Białegostoku i całego jej zespołu za wspaniałą i skuteczną obronę wszystkich obwinianych od 2018 roku. Bez wsparcia tak wspaniałych adwokatów nie dalibyśmy rady, a i przyszłość Polski jawiłaby się w znacznie bardziej brunatnych barwach. Dziękujemy (Wojciech Kinasiewicz)

Pani mecenas Anna Gieniusz-Kłubowicz, jak zawsze rzeczowo, uzasadniła wniosek odwoławczy powołując się między innymi na prawa obywatelskie zawarte w Konstytucji RP. (Andrzej Kowalski)

Żródło: facebook

Jesteśmy jej ogromnie wdzięczni za tę wieloletnią już pomoc. Współpraca z Mecenas Gieniusz-Kłubowicz jest dla nas wartością nie do przecenienia ze względu na kilkadziesiąt spraw sądowych, które toczyły się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim  – w oddziale terenowym w Hajnówce i później w apelacji w Białymstoku. Z obawą myślę, jak potoczyłyby się te sprawy, gdyby nie zaangażowanie Pani Mecenas. Co roku toczyło się po kilkanaście takich spraw, aż do roku 2022 – kiedy Sąd postanowił umorzyć wszczęte z wniosku policji postępowania. Pani Mecenas jest jedyną adwokatką z Białegostoku, która zdecydowała się długofalowo współpracować z ObyPomocą i choć postępowania dotyczą przeważnie zarzutów z kodeksu wykroczeń, jest to praca na dużą skalę o czym świadczy liczba spraw, a przede wszystkim kilkadziesiąt uniewinnionych przez te lata osób.   

Źródło: List Obywateli RP do Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku w sprawie nominacji do nagrody Adwokatura Zasłużonym

Prywatnie moim życiowym sukcesem jest moja rodzina. Mąż, z którym jestem obecnie ponad 31 lat, z czego 27 lat w małżeństwie, oraz córki – dwudziesto- i siedemnastolatka. Z uwagi na częsty zawodowy kontakt z rodzinami w kryzysie (od wielu lat obok prawa karnego zajmuję się prawem rodzinnym), mam okazję obserwować jakim wyzwaniem dla wielu osób jest czułość i życzliwa komunikacja, okazywanie miłości i zrozumienia.

Ludzie

Od ludzi, z którymi razem działam oczekuję szczerości, zaangażowania, rzetelności – słuchania i zrozumienia. Przy dobrej komunikacji, jasnych przekazach łatwiej i szybciej można pomóc. 

Społecznika powinny cechować otwartość na innych, empatia, ale też zdecydowanie, planowanie i podejmowanie działania – na zasadzie zaplanuj i zbuduj, w obszarze, gdzie widzisz potrzebę lub jej zaniedbanie. Społecznik po prostu wie, że nikt za niego nie zrobi tego, co jest potrzebne. 

W ramach projektów pro-kobiecych w Stowarzyszeniu 100-lecie Kobiet najlepiej sprawdza się zasada: „Chcesz iść szybko idź sam, chcesz zajść daleko, idź razem”. 

Ja działam zwykle z ogromną energią, jeśli czuję wewnętrzną zgodę na to co robię, a jako osoba zadaniowa i samozdyscyplinowana wyznaczam cel i szukam środków do jego realizacji – również przy pomocy innych osób. Kieruję się zasadą, że przeszkody i ograniczenia na ogół narzucamy sobie sami. Jeśli pojawiają się przeszkody, zwykle zastanawiam się, w jakim celu wydarza się czy pojawia dany czynnik, co ma pokazać, co uświadomić, jaką lekcję życie mi przynosi. Największą satysfakcją i motywacją jest gest wdzięczności ze strony osoby, jakiej się pomogło. Proste słowa uskrzydlają najbardziej. 

Cele, pomysły na przyszłość

Widzę wiele obszarów – zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz edukacji społecznej – gdzie ciągle, pomimo zmian w dobrym kierunku, uczulania na negatywne zjawiska, należy wiele zrobić. Uprościć osobom poszkodowanym, najczęściej kobietom z dziećmi, możliwość odejścia od agresora bez względu na sytuację finansową czy mieszkaniową. Bo żeby wynurzyć się na powierzchnię, jak się tonie, trzeba mieć siłę, żeby zaczerpnąć pierwszy głęboki oddech. Mam takie jeszcze bliżej niesprecyzowane pomysły, żeby zrobić coś na tym polu. 

Długotrwałe i wzorowe wykonywanie zawodu adwokata, długotrwała aktywność w samorządzie adwokackim, działalność publiczna w obszarze praw i wolności obywatelskich oraz działalność samorządowa realizująca cele określone w dewizie Adwokatury, w pełni uzasadniają przyznanie jej odznaki samorządowej „Adwokatura Zasłużonym”. 

Źródło: Opis do wniosku o przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym (z uchwały ORA w Białymstoku) 

Anna Gieniusz-Kłubowicz
adwokat
adres Kancelarii: ul. Legionowa 10/200, 15-099 Białystok,
mail: anna.klubowicz@adwokatura.pl 

Zdjęcia: archiwum Pani Anny, facebook

Społecznicy sportretowani na naszym portalu działają w bardzo wielu dziedzinach społeczeństwa obywatelskiego. Anna jest przedstawicielką grupy zawodowej, która odegrała  wyjątkową rolę w okresie ośmiu lat rządów skrajnej prawicy. To prawniczki i prawnicy. Bronili przed sądami tych, którzy odważyli się tamtej władzy sprzeciwić – demonstrować na ulicach, blokować niesławnej pamięci warszawskie Marsze Niepodległości, czy stawać naprzeciw maszerującym przez Hajnówkę ku czci bandyty „Burego” narodowcom. Członkowie Obywateli RP czy legendarnej już Lotnej Brygady Opozycji nawet nie potrafią zliczyć procesów wytoczonych im przez usłużną władzy policję i prokuratorów. Prawnicy bronili ich/nas bardzo skutecznie, pro bono.
29 lutego 2024 roku Obywatele RP podczas uroczystości w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie dziękowali grupie ponad 130  adwokatów i radców prawnych, honorując ich symboliczną statuetką „Stającym w imię zasad”. Anna była w tej grupie. Składamy wyrazy uznania i wdzięczności.   

Komentarze

 1. Nie bardzo jest jak znaleźć odpowiednie słowa podziękowań dla Pani mecenas. Za cierpliwość, determinację i empatię dla dziesiątek z nas, których broniła pro bono. Czasem, kiedy wyroki nakazowe opiewały na całkiem symboliczne kary i nawet koszt przybycia na rozprawę bywał nieporównanie wyższy od zasądzonego wyroku, zwyczajnie nie wypadało nie być w sali sądowej. Bo przecież nie o wysokość kary tu chodziło, a o poczucie sprawiedliwości i przyzwoitości. Dziesiątki i setki godzin poświęcone na obronę wartości, które są nam wszystkim tak bliskie nie mają ceny, tym bardziej, że jedyną zapłatą na jaką możemy sobie pozwolić, to podziękowanie i szacunek jaki każdy z nas nosi w sercu.

 2. Małgorzata
  | Odpowiedz

  Przede wszystkim Pani Mecenas się CHCIAŁO, a to był ogrom czasu i około setki osobospraw przez 6 lat.

 3. Elzbieta
  | Odpowiedz

  Bardzo jestem pani Ani wdzięczna.
  Mnie też ratowała po blokadach w Hajnówce.
  Tego się nie da zapomnieć
  🌹

Skomentuj:

Skip to content