Co warto przeczytać, posłuchać i zobaczyć

 

Teksty, książki, ważne debaty i wydarzenia, odnoszące się do idei naszego projektu Obywatele PRO.

 

Opinia publiczna

with Brak komentarzy

Opinia publiczna – potęga czy mit?    Społeczeństwo obywatelskie Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w końcu lat 90. urosło do rangi utopii. Czego nie można już było oczekiwać od postępu społecznego i technologicznego, przypisywano bezrefleksyjnie wielkiej mocy sprawczej społeczeństwa obywatelskiego. To były stanowczo za daleko idące oczekiwania, które musiały przynieść tylko rozczarowania. … więcej …

Wypalenie aktywistyczne

with Jeden komentarz

Wypalenie, to skutki długoterminowo kumulowanego stresu i nieodreagowanego napięcia, materializujące się w ciele i przejawiające się w jego fizjologii, psychice, emocjach, duchowości i wymiarze relacyjnym. Gdy napięcie i stres związane są z zaangażowaniem społecznym, mówimy o wypaleniu aktywistycznym.

Kapitał społeczny

with Brak komentarzy

Deklaracja Obywatela / Obywatelki PRO pkt 3. Organizuję i aktywizuję miejscową społeczność Każda forma takiej aktywizacji, to jest budowanie kapitału społecznego, bez którego nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Społecznicy, najważniejsi wytwórcy kapitału społecznego Termin kapitał społeczny wprowadził w roku 1983 francuski profesor … więcej …

Skip to content