Lubelska Fundacja Rośnij w Siłę

with Brak komentarzy
Anetę Świrydo znamy od kilku lat jako aktywistkę działającą w obronie demokracji i praworządności. Walczącą o prawa człowieka, mniejszości, kobiet, prawa zwierząt. Teraz poznajemy jej działalność w Lubelskiej Fundacji Rośnij w Siłę, gdzie wraz z przyjaciółkami pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej.
zarząd fundacji Rośnij w Siłę

Tak Aneta opowiada o Lubelskiej Fundacji ROŚNIJ W SIŁĘ:

Fundacja

Pomysłodawczynią powstania fundacji była Aneta Chocyk. Zaprosiła do współpracy Annę Grodzińską i mnie – Anetę Świrydo. Razem wymyślałyśmy nazwę, pracowałyśmy nad misją, wizją i celami fundacji, opracowywałyśmy założenia i plany naszych działań.

Każda z nas przed powstaniem fundacji pomagała z potrzeby serca i działała dla dobra wspólnego. Pracowałyśmy społecznie w stowarzyszeniach, aktywnie działałyśmy w trzecim sektorze, pomagałyśmy prywatnie i anonimowo. Dzięki fundacji połączyłyśmy siły i pomagamy skuteczniej i na większą skalę. A przyjaźń i zaufanie są naszym fundamentem.. 

Logo Fundacji Rośnij w Siłę

Pomysł

Inauguracja działalności

Główna myśl jaka przyświecała nam przy tworzeniu fundacji to pomoc kobietom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Każda z nas może znaleźć się w kryzysie. Rozumiemy to i chcemy stworzyć przestrzeń, w której ten kryzys można przyjąć, zrozumieć jego przyczyny, spróbować znaleźć rozwiązanie i z niego wyjść.

Chcemy kobietom dodawać wiary, pewności siebie, żeby pomóc im rosnąć w siłę. Inspirujemy do rozwoju osobistego. Budujemy wspierającą się społeczność kobiecą. Chcemy zmienić stereotypowe myślenie o kobietach jako rywalkach, tworzyć kobiece kręgi wsparcia, solidarnie, bez oceny, z akceptacją i wzajemną tolerancją.

Misja

POMOC – pomagamy osobom w kryzysie, szczególnie troszczymy się o kobiety, działamy na rzecz integracji zawodowej i społecznej, profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji i rozwoju wspólnot lokalnych . 

MOTYWACJA – motywujemy kobiety do pozytywnych zmian, oferujemy pomoc prawną, psychologiczną i wizerunkową. 

WSPARCIE – wspieramy w procesie zmiany, organizujemy warsztaty, spotkania ze specjalistami, dostarczamy konkretnych narzędzi do zmiany, tworzymy sieci wzajemnego wsparcia.

INSPIRACJA – inspirujemy do rozwoju, wzmacniania kompetencji osobistych i zawodowych. 

Założycielki

Aneta Chocyk

Jolanta Grodzińska

Absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Od 21 lat pracuje jako nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie.

Pasjonatka akrobatyki i tańca. Zdobywczyni wielu nagród w konkursach tanecznych dla grup i duetów Show Dance. Tancerka UDS Studio  – zdobyła mistrzostwa Polski, Europy i Świata w roku 2015 w kategorii „Hip hop powyżej lat 30”. Pomysłodawczyni zawodów gimnastyczno–akrobatycznych dla uczniów szkół podstawowych. Propagatorka kultury fizycznej, zaangażowana w lubelski program „Ruch Radością Dzieci”.

Miłośniczka podróży i wszelkiej aktywności. Nie boi się nowych wyzwań. Wrażliwa na ludzkie potrzeby – aktywnie wspiera akcje charytatywne m.in. „Szlachetną Paczkę”.

Anna Grodzińska

Aneta Chocyk

Absolwentka historii filozofii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ukończyła Lubelską Szkołę Biznesu kierunek Finanse i Księgowość oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Prowadzi wraz z mężem rodzinne przedsiębiorstwo, właścicielka AG Studio – zajmuje się również projektowaniem wnętrz. Dumna mama dwóch synów.

Współpracowała przy organizacji Kongresów Kobiet Lubelszczyzny. Pracowała społecznie w Stowarzyszeniu Klub XXI wieku współorganizując spotkania, warsztaty, salony, przestrzenie spotkań i dyskusji dla rozwoju i integracji różnych środowisk. Współpracowała z  Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Lublinie oraz stowarzyszeniem Amazonki organizując w ramach  Kongresu Kobiet Lubelszczyzny  możliwość wykonania badań profilaktycznych . Wspiera Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Puckie Hospicjum Pw. Św. Ojca Pio.

Aneta Świrydo

Aneta Świrydo

Z wykształcenia ekonomistka. Od ponad 8 lat działa jako samodzielna  przedsiębiorczyni, prowadząc własne firmy. Obecnie od 4 lat zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.  

Posiada doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ukończyła szkolenie “Pełna księgowość dla organizacji pozarządowych” organizowane w ramach projektu ” Fimago 2021 – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”. 

Aktywistka działająca na rzecz procesów demokratycznych i poszanowania praw człowieka. Działa również na rzecz osób z niepełnosprawnościami, starając się zminimalizować bariery, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie.

Miłośniczka zwierząt. 

Aneta Chocyk i Anna Grodzińska – znają się od 18 lat. Wspierały się w życiu prywatnym, Ania zabierała Anetę na Kongresy Kobiet, gdzie nabierały odwagi do działalności społecznej w szerszym zakresie. 

Z Anetą Chocyk znamy się 33 lata, przyjaźnimy się od czasów średniej szkoły, siedziałyśmy w jednej ławce. Po szkole nasze drogi się nieco rozeszły, ale nigdy nie straciłyśmy kontaktu.

Co do zasady robimy wszystko we trzy. Każda z nas pracuje zawodowo, więc musimy wygospodarować czas na nasze społeczne działania. Staramy się systematycznie spotykać i pracować nad nowymi pomysłami. Mamy kilka osób, które zgodziły się być wolontariuszami i pomagają nam przy organizacji wydarzeń i działaniach fundacji. Wiele dobrego udało się zrobić dzięki specjalistom w swoich dziedzinach i innym osobom dobrej woli, którzy współpracują lub pomagają fundacji pro bono.  

Działania

W ramach organizowanych wydarzeń i działań współpracujemy z wieloma specjalistami, osobami zaangażowanymi społecznie oraz innymi organizacjami NGO. Włączamy się w lokalne inicjatywy. Brałyśmy udział w projekcie Stowarzyszenia Otwieracz Standardy dostępności kultury – wspólna sprawa, którego celem było wypracowanie standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Efektem tych prac było opracowanie dokumentu o lubelskich standardach dostępności, który złożony na ręce Władz Miasta Lublin.

Zrealizowałyśmy dwa projekty grantowe. Otwarte dyskusje literackie – to cykl spotkań o nowych książkach poruszających ważne aktualne tematy społeczne. Projekt był współfinansowany przez Wydział Kultury Miasta Lublin w ramach konkursu Miasto kultury w roku 2022.

Celem drugiego projektu – Lubelska szkoła organizacji pozarządowych – było przygotowanie i wzmocnienie kompetencji osób, które chcą się zaangażować społecznie i aktywistycznie w ramach tworzonych organizacji pozarządowych i grup lokalnych. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zorganizowałyśmy duże otwarte wydarzenie Z Okazji Dnia Kobiet – Sięgaj po Więcej,  podczas którego wystąpiły inspirujące kobiety.

Spotkanie miało na celu propagowanie wśród lokalnej społeczności rozwoju osobistego i przedsiębiorczości kobiet. Po części oficjalnej był czas na rozmowy przy kawie i herbacie, na nawiązywanie relacji, budowanie sieci wzajemnych kontaktów. 

 Kolejne wydarzenie to otwarte spotkanie pod tytułem Profilaktyka naszą siłą – z troską o zdrowiu. Było zorganizowane w maju – miesiącu, w którym obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji chciałyśmy zwrócić uwagę i propagować wśród kobiet profilaktykę zdrowia, a w szczególności samobadanie piersi oraz badania pozwalające na wykrywanie nowotworów na wczesnym etapie.

Zaproszone prelegentki, specjalistki z dziedzin medycyny, psychologii zachęcały uczestniczki spotkania do regularnych badań. Udzieliły informacji o dostępnych programach badań profilaktycznych, a także miejscach, gdzie można je wykonać. Po części oficjalnej był czas na rozmowy w kuluarach przy kawie i herbacie.  Część nieoficjalna sprzyjała nawiązywaniu relacji, budowaniu sieci wzajemnych kontaktów.

Partnerem wydarzenia było województwo lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”.

Kobieta w tańcu rozkwita to z kolei warsztaty taneczne podnoszące świadomość ciała i uwalniające emocje, prowadzone przez Dunią Pacheo – instruktorką tańca. Dunia w niesamowity sposób łączy ogrom wiedzy merytorycznej z praktyką. Dba o szczegóły techniczne, jednocześnie tworząc na swoich zajęciach i warsztatach przyjazną atmosferę dobrej zabawy.

Cykliczne comiesięczne spotkania otwarte O prawie przy kawie, poświęcone poradnictwu w kwestiach prawnych prowadzone przez Agnieszkę Beczkalską – radczynię prawną.

Organizujemy dla kobiet cykl rozwojowych warsztatów prowadzonych przez doświadczoną trenerkę Justynę Buchtę-Kuraś.

W marcu 2024 roku zorganizowałyśmy dwudniowe wyjazdowe warsztaty rozwojowe SILNA JA (Z)buduj siebie każdego dnia. Prowadziła je Agnieszka Danieluk trenerka biznesu, mentorka kryzysowa i mediatorka. 

W najbliższym czasie planujemy cykl otwartych spotkań z inspirującymi kobietami, liderkami w swoich dziedzinach, kobietami, które swoim życiem, pracą, wyborami mogą zainspirować inne kobiety do dobrych zmian, działania, rozwoju, budowania wzajemnie wspierającej się społeczności. W szczególności chcemy gościć kobiety Lubelszczyzny, aby pokazać, że inspirujące osoby są tuż obok nas i niezależnie od miejsca można osiągnąć sukces. 


Zdjęcia Facebook Fundacji

W dwudziestym drugim, majowym numerze „Polityki” profesor Jan Hartman napisał piękny felieton o dojrzałych kobietach, “eleganckich, atrakcyjnych, pełnych życiowej energii, pewnych swojej kobiecej siły i walczących o swoje prawa…”   Ale jest jeszcze mnóstwo kobiet, które nie są takie jak pisze Profesor i potrzebują zauważenia, wsparcia, dobrej rady.  Wiedzą o tym dwie Anety i Anna z Lublina. Założyły Fundację Rośnij w Siłę, której misją jest  POMOC-MOTYWACJA-WSPARCIE-INSPIRACJA. Zrobiły już dla innych kobiet dużo i mają bardzo ambitne plany. Życzmy im satysfakcji z pomagania innym, a ich podopiecznym, żeby szybko stały się takie, o jakich pisze Jan Hartman.

Skomentuj:

Skip to content