Trzeci Sektor

with Brak komentarzy

27 lutego - Światowy Dzień NGO

 

Pomysł na robienie tego co naprawdę chce się robić

 

Trzeci sektor - tak określa się organizacje założone przez obywateli, niezależne od sektorów państwowego i rynkowego, które inaczej zwane są NGO-sami (ang. non-governmental organization). Trzeci sektor to są fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie zakładane przez pasjonatów, działające społecznie i nie dla zysku. Dla coraz większej grupy osób są pomysłem na własną aktywność, wyrastającą z prawdziwych potrzeb, chęci rzeczywistego działania, często w ramach lokalnych inicjatyw, na rzecz poprawy sytuacji, pomocy różnym podmiotom, dla dobra wspólnego.

Trzeci sektor

W NGO-sach, inaczej niż w korporacjach czy urzędach, jest mniej krępujących działanie procedur. Biurokracja jest ograniczona do minimum, wymuszona tylko przez reguły związane z zewnętrznym finansowaniem, które trzeba pozyskać. Wolność działania, możliwość zaangażowania, widoczne efekty, realne zmiany to paliwo i sens wysiłków społeczników, wolontariuszy. Wielkie dzieło wielu ludzi, byle nie zostało zawłaszczone przez władzę.

Mocne strony

Czy znasz swoje mocne strony? Co możesz z siebie dać, pracując w trzecim sektorze? W czym jesteś dobra/dobry, co lubisz robić?

Gdy zaangażujesz się w działania trzeciego sektora, czy jako wolontariuszka/wolontariusz, czy też jako inicjatorka/inicjator działań, to tylko zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Brakujące ogniwo

Jakim tematem czy problemem chciałabyś/chciałbyś się zająć w ramach trzeciego sektora? Najpierw pomyśl, co to mogłoby być (tu znajdziesz podpowiedź tematów). Co sprawi, że oddając swój czas, pomysły, wiedzę i energię słusznej sprawie, będziesz mieć satysfakcję? Jakie tematy i działania są ci szczególnie bliskie? Czegokolwiek się podejmiesz, bądź w zgodzie ze sobą! Jak wiesz co chcesz, możesz wszystko.

Tekst zaczerpnęliśmy z Obywatelskiej Układanki Polskiej autorstwa Mai Kramer i Karoliny Laube-Kramer.
Obywatelska Układanka Polska to ponad 100 pretekstów do rozmów w duchu wolności i solidarności, o prawie, prawach człowieka, demokracji, tolerancji, wartości obywatelskich. Tematy obywatelskie zostały wyodrębnione z publikacji o szerszym zakresie Nieoczywista Układanka Polska, która objęta jest  Honorowym Patronatem Adama Bodnara, Rzecznika Praw ObywatelskichObywatelska Układanka Polska zaprasza do rozmów o Polsce i świecie współczesnym w duchu otwartości, szacunku, bez mowy nienawiści. Każdy temat wzbogacony jest o inspiracje do podejmowania aktywności, działań – w planie osobistym, w rodzinie, w społecznościach lokalnych i na szerszą skalę.
Obywatelska Układanka Polska udostępniona jest przez wydawcę, Fundację Kocham Polskę, do nieodpłatnej dystrybucji w wersji elektronicznej, do niekomercyjnego użycia na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

 

Skomentuj:

Skip to content