20 czerwca

with Brak komentarzy
View Calendar
20/06/2020 Cały dzień

20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy

Uchodźca (Wikipedia) – osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na różnego typu prześladowania. Wynikające z tego zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.

Światowy Dzień Uchodźcy (Wikipedia) - coroczne święto obchodzone na świecie 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku (rezolucja 55/76). Upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.

Amnesty International:

Zamiast stawić czoła jednemu z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych naszych czasów, rządy odwracają się od tego problemu. Zamiast znajdować rozwiązania, politycy pozwalają, żeby debatę publiczną zatruwał strach i rasizm.

Żaden człowiek szukający bezpieczeństwa nie może być narażony na śmierć. Uchodźcy uciekają przed bombami i prześladowaniem wierząc, że inny kraj zaoferuje im schronienie i będzie respektować ich prawa. Udowodnijmy im, że nie są w błędzie.

Rozwiązanie kryzysu uchodźczego rozpoczyna się od nas samych. Nasza odpowiedź na ten kryzys określi w jakim świecie będziemy żyć my i przyszłe pokolenia. To jest nasz czas, aby bronić tego co nas łączy jako ludzi i nie pozwolić żeby strach i uprzedzenia wygrały.

Uchodźcy - więcej...